چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

درباره

رفيق كجايي؟

كاش بشه ببينمت .

يادش بخير  دبيرستان شهداي انقلاب كرج 1369  تا    1372  رياضي فيزيك .

اوه  اوه  21 سال گذشت. 

ديگه دارم  پير ميشم ،  دست خالي ،  با روي سيه و موي سپيد . 

حسن كياپاشا 

hasankiapasha@yahoo.com

گزارش تخلف
بعدی